ขั้นตอนและเงื่อนไขการจองสินค้า

ขั้นตอน

1

 สั่งสินค้าที่มีป้าย Pre-order ติดอยู่ และชำระสินค้าเต็มจำนวน ดูสินค้า Pre-order (ลิงค์ไปหน้า tag: preoder)

2

ติดต่อพนักงาน ติดต่อพนักงานเลย! ใช้ Facebook Messenger, Line หรือ โทร 02-992-6760

3

รอรับสินค้า

เงื่อนไขการจองสินค้า
1. กรณีที่จองสินค้าแล้ว ทางบริษัทถือว่าเป็นการตกลงทำการซื้อขาย หากของมาถึง ลูกค้าต้องโอนชำระสินค้าภายใน 14 วัน มิเช่นนั้นการจองสินค้าถือเป็นอันสละสิทธิ์
2. กรณีลูกค้ายกเลิกการจอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
3. ทางบริษัทสามารถยกเลิกการจองของลูกค้าได้ทุกเมื่อ หากลูกค้าไม่สามารถชำระค่าใช้จ่ายได้ครบถ้วนและภายในเวลาที่กำหนด
4. การโอนเงินค่ามัดจำจะถือเป็นการยอมรับในเงื่อนไขการจองสินค้านี้
5. ที่อยู่จัดส่งสินค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีต้องการปรับเปลี่ยน กรุณาแสดงบัตรประชาชนที่มี ชื่อ-นามสกุล ตรงกันกับใบจองทุกประการ
6. เงื่อนไขการจองบริษัทสามารถปรับเปลี่ยนและ/หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการจองเหล่านี้ได้ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทฯ