เคลมสินค้า

ขั้นตอนการส่งซ่อมเคลมสินค้า
1. สามารถโทรรับบริการเพื่อตรวจสอบวิเคราะห์แก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้

2. กรณีส่งผ่านระบบขนส่ง ขอให้เขียนข้อมูลอาการเสียโดยละเอียด พร้อม ชื่อ ที่อยู่ผู้รับ เบอร์บ้าน เบอร์มือถือ อีเมล ไลน์ไอดี แนบเอกสารมาในกล่องวัสดุ

3. สามารถส่งเคลมสินค้าได้ที่หน้าร้าน

4. เมื่อทางร้าน ได้รับสินค้าและจะออกใบเคลมให้กับลูกค้า


- ในกรณีสั่งซื้อผ่าน Shopee กรุณากรอกหมายเลขคำสั่งซื้อ 15 หลัก
- ในกรณีสั่งซื้อผ่านเว็ป JLGaming กรุณากรอกหมายเลขคำสั่งซื้อ 4 หลัก
- หากไม่มีหมายเลขคำสั่งซื้อ กรุณากรอกไม่มี


เงื่อนไขการเคลมสินค้า
1. สินค้าต้องอยู่ในระยะประกัน
2. สินค้าที่เสีย บกพร่องจากการใช้งานปกติ
3. ไม่รับคืนสินค้าที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของลูกค้า ทุกกรณี