เอกสารเคลมสินค้า

1. ใช้เอกสารส่วนที่ 1 ส่งสินค้ามาที่ร้าน
2. เก็บเอกสารส่วนที่ 2 ไว้กับตัวเพื่อรับสินค้า
3. ส่งเอกสารส่วนที่ 3 และ 4 มากับสินค้า

#1 ใบแปะหน้า สำหรับส่งสินค้าให้ร้านค้า

ผู้ส่ง print เบอร์โทร 0
งานซ่อมเลขที่

กรุณาส่งให้ บริษัท เจ้เล้ง แอ๊คเซซโซะริ จำกัด
ห้าง เซียร์รังสิต ชั้น 2 ห้อง SB-08799 ถนนพหลโยธิน
ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร 02-992-6836

#2 สำหรับลูกค้ากรุณาเก็บเอกสารนี้ไว้เพื่อรับสินค้าซ่อมคืน หากสูญหายจะไม่สามารถรับสินค้าได้

บริษัท เจ้เล้ง แอ๊คเซซโซะริ จากัด 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร 02-992-6836

ใบรับสินค้าซ่อม

วันที่ลงข้อมูล เลขที่
เปลี่ยนแล้ว (สินค้าเสียภายใน 7 วัน)
สภาพสินค้าปกติ มีกล่องสินค้า
มีใบเสร็จ ช่องทาง
ชื่อ-นามสกุลผู้ส่งเคลม print
ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ 0
เลขที่ใบเสร็จ/สั่งซื้อ
No.ชื่อสินค้าอาการเสียหมายเหตุเพิ่มเติม
1.
ตรวจสอบสถานะที่ www.jlgaminggear.com/check-claim สอบถามโทร 02-992-6836
Line OA: @jl_online, @jlgaming

_____________________________________
ลูกค้า: ผู้รับสินค้าคืน

เอกสารส่วนนี้สำหรับร้านค้า กรุณาส่งมาพร้อมกับสินค้า

#3 เอกสารสำหรับร้านค้า

บริษัท เจ้เล้ง แอ๊คเซซโซะริ จากัด 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร 02-992-6836

ใบรับบันทึกสินค้าซ่อม

วันที่ลงข้อมูล เลขที่
เปลี่ยนแล้ว (สินค้าเสียภายใน 7 วัน)
สภาพสินค้าปกติ มีกล่องสินค้า
มีใบเสร็จ ช่องทาง
ชื่อ-นามสกุลผู้ส่งเคลม print
ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ 0
เลขที่ใบเสร็จ/สั่งซื้อ
No.ชื่อสินค้าอาการเสียหมายเหตุเพิ่มเติมหมายเลขสินค้า S/N (สำหรับพนักงาน)
1.
 

#4 เอกสารสำหรับศูนย์ซ่อม กรุณาส่งเอกสารนี้กลับมาพร้อมสินค้าเคลม

บริษัท เจ้เล้ง แอ๊คเซซโซะริ จากัด 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร 02-992-6836

ใบแจ้งซ่อมสินค้า

วันที่ลงข้อมูล เลขที่
เปลี่ยนแล้ว (สินค้าเสียภายใน 7 วัน)
สภาพสินค้าปกติ มีกล่องสินค้า
มีใบเสร็จ ช่องทาง
No.ชื่อสินค้าอาการเสียหมายเหตุเพิ่มเติมหมายเลขสินค้า S/N (สำหรับพนักงาน)
1.